Comment on page

Sàn giao dịch phi tập trung (Coming soon)

Giao dịch token Bep-20 trên nền tảng của Sunflower.
💸
Nhằm mang lại sự tiện lợi nhất cho người dùng, với sự hỗ trợ của PancakeSwap Sunflower's Exchange là một nền tảng giao dịch rất nhiều cặp token BEP-20, không chỉ dành riêng cho token SFO dựa trên mô hình tạo lập thị trường tự động (AMM).
Tương tự như nhiều mã thông báo BEP-20 được liệt kê trên PancakeSwap, các nhà giao dịch có thể trao đổi token trên tab “Exchange” thông qua các Liquidity Pool, sẽ nhận về các Liquidity Pools token, nhà đầu tư có thể stake các LP token này thông qua “Seeds Farming” để nhận về SFO token.
💸