Comment on page

Saving Scent

🏦
Nền tảng khởi đầu của ngân hàng phi tập trung (Decentralize Bank)
Với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính phi tập trung, Sunflower phát triển một nền tảng mới - Decentralize Bank đầu tiên trên thế giới, cho phép người dùng gửi tiết kiệm bằng Cryptocurrency.
Saving Scent, cho phép người dùng thu thập SFO khi gửi tiết kiệm các token khác tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái, số tiền tiết kiệm và thời gian tiết kiệm.
Khoảng thời gian tiết kiệm tỷ lệ thuận với lãi suất. Thời gian đáo hạn tối thiểu của gửi tiết kiệm là 10 ngày, người dùng có thể rút gốc sau ít nhất 7 ngày. Công thức sau sẽ được sử dụng để tính lãi suất theo thời hạn tiết kiệm:
y=a+bx+cx2y= a + bx + cx^2
  • xx
    : Thời gian tiết kiệm tính theo ngày
  • yy
    : Lãi suất tiết kiệm tính theo %
‌Các số a, bc sẽ được sửa đổi để phù hợp với từng giai đoạn. Các cập nhật này sẽ được tiết lộ trước cho cộng đồng.‌