Seeds Farming

Tìm kiếm lợi nhuận từ việc cung cấp thanh khoản và staking
Để chuẩn bị cho chức năng “Exchange”, Farming sẽ được thiết lập để cung cấp tính thanh khoản cho các giao dịch trong tương lai gần.
Bằng việc cung cấp thanh khoản, nhà đầu tư sẽ nhận về các LP token, ngoài việc nhận được lợi nhuận từ phí giao dịch do việc cung cấp thanh khoản, các nhà đầu tư có thể gia tăng lợi nhuận lên rất nhiều lần bằng việc tham gia vào Seeds Farming và nhận về SFO tùy vào số lượng gửi vào pool cũng như phần thưởng của mỗi pool.
👨🌾
👩🌾
Dưới đây là bảng so sánh Seeds Farming
👨🌾
Saving Scent
🏦
:
Seeds Farming
Saving Scent
APY
Cao
Trung Bình
Rủi ro
Trung Bình
Thấp
Biến động
Biến động mạnh (Phụ thuộc giá SFO)
Ít biến động (Cố định)
Vốn
Không bị khóa
Bị khóa tùy thời hạn gửi