Cài đặt và thiết lập ví MetaMask

Hiện tại sàn Sunflower Finance chỉ hỗ trợ sử dụng ví MetaMask, để sử dụng được các tính năng trên sàn người dùng cần cài đặt và thiết lập ví MetaMask
Cài đặt và thiết lập ví MetaMask
MetaMask là ví điện tử an toàn và phổ biến nhất hiện nay. Hiện tại, để sử dụng được các tính năng trên sàn Sunflower người dùng cần cài đặt ví Metamask như sau:
Bước 1 : Ở đây ta dùng trình duyệt Chrome truy cập Google tìm kiếm “Metamask” và bấm “Download” để tải metamask.
Hoặc truy cập link trực tiếp: https://metamask.io/download.html
Bước 2 : Chọn “Chrome “ sau đó bấm “Install Metamask for Chorme”
Bước 3 : Chọn “Thêm vào Chrome”
Bước 4: Hiện ra bảng Add Metamask? -> chọn “Add extension”
Bước 5: Chọn “Get Started”
Bước 6: Chọn “Create a wallet”
Bước 7: Chọn “Agree”
Bước 8: Nhập Mật Khẩu cho ví và tích vào ô “ I have read and agree to the Terms of Use”, sau đó bấm “Create”
Bước 9: Nhấn chọn vào vùng khoanh tròn, đằng sau là cụm Private Key, đây là khóa ví mất cái này coi như mất tài khoản. Mật khẩu phía trên không quan trọng hơn cái này. Cần lưu ý lưu lại Private Key và bảo mật tuyệt đối.
Bước 10: Chọn “Next”.
Bước 11: Chọn kết quả phù hợp với Private Key vừa được lưu sau đó chọn “Confirm”
Bước 12: Chọn “All Done”
Bước 13: Bấm dấu “x” để hoàn tất thủ tục đăng kí Metamask
Metamask sẽ nằm trong tiện ích ( Extensions) của Chrome