Comment on page

Chương Trình Giới Thiệu

Làm theo các bước hướng dẫn để bắt đầu tham gia chương trình giới thiệu.
- Đi tới giao diện Sunflower (https://www.sunflowerfi.org)
- Click vào mục “Referrals”
- Kết nối tới ví web3 (MetaMask) có kết nối tới Binance Smart Chain
-Link giới thiệu của bạn sẽ hiển thị
- Sao chép liên kết giới thiệu của bạn và chia sẻ nó cho bạn bè của bạn; Khi các nhà đầu tư mới đăng ký bằng liên kết của bạn, bạn sẽ được nhận thưởng token SFO. - Bạn có thể theo dõi phần thưởng từ Chương trình giới thiệuKhung phần thưởng