Saving Scent

Làm theo các bước hướng dẫn để bắt đầu tham gia gửi tiết kiệm.
‌- Đi tới giao diện Sunflower (https://www.sunflowerfi.org)
‌- Bấm vào mục “Saving Scent”
- Click ''Connect'' góc phải trên của giao diện hoặc phím ''Unlock Wallet'' như hình sau:
‌- Kết nối với ví Web3 (MetaMask) - (Chú ý kết nối với Binance Smart Chain)
‌- Điều chỉnh "Saving Amount" (Số lượng) and "Saving Duration" (Thời gian gửi tiết kiệm). Lãi suất sau thời gian gửi tiết kiệm sẽ được hiển thị ngay khi nhập đủ số liệu.
‌- Bấm "Approve"
‌- Hoàn tất giao dịch trong ví Web3 của bạn