Seeds Farming

Stake

‌- Đi tới giao diện của sunflower (https://sunflowerfi.org)
‌- Click vào mục “Seeds Farming”
‌- Click ''Connect'' góc phải trên của giao diện hoặc phím ''Unlock Wallet'' như hình sau:
‌- Kết nối với ví Web3 (MetaMask) - (Chú ý kết nối với Binance Smart Chain):
* Hiện tại chỉ hỗ trợ ví MetaMask, chúng tôi sẽ cập nhật các ví khác trên nền tảng trong thời gian tới
‌- Click "Approve Contract" (Nội dung này có thể có hoặc không, phụ thuộc vào farm bạn chọn)
- Xác nhận lệnh Approve trên MetaMask
- Click "Stake"
‌- Bảng Stake hiện ra, bạn có thể chọn số Token để tiến hành farm, sau đó bấm ''Confirm''
‌- Xác nhận lệnh Stake (Deposit) trên MetaMask và hoàn tất giao dịch
- Khi Stake thành công, giao diện Farming của bạn sẽ hiện lên như hình dưới đây
- Bạn có thể thêm số lượng Farm bằng cách click vào dấu "+"

‌Harvest - Rút lợi nhuận SFO

- Đi tới giao diện của sunflower (https://www.sunflowerfi.org)
‌- Click vào mục “Seeds Farming”
- Click ''Connect'' góc phải trên của giao diện hoặc phím ''Unlock Wallet''
- Kết nối với ví Web3 (MetaMask) - (Chú ý kết nối với Binance Smart Chain)
- Khi tài khoản của bạn đã thu về được SFO từ Farming, click "Harvest"
- Xác nhận lệnh Harvest (Claim Reward) trên MetaMask và hoàn thành giao dịch
- Kiểm tra ví của bạn để xác nhận số SFO đã rút về ví.

Withdraw - Rút LP Token trong Farming Pool của bạn

- Đi tới giao diện của sunflower (https://www.sunflowerfi.org)
‌- Click vào mục “Seeds Farming”
- Click ''Connect'' góc phải trên của giao diện hoặc phím ''Unlock Wallet''
- Kết nối với ví Web3 (MetaMask) - (Chú ý kết nối với Binance Smart Chain)
- Nếu bạn đã tiến hành Farm, click dấu "-"
- Sau khi bản "Withdraw" hiện lên, bạn chọn số lượng LP Token muốn rút về ví sau đó click "Confirm"
- Xác nhận lệnh Withdraw trên MetaMask và hoàn thành giao dịch
- Kiểm tra ví của bạn để xác nhận số LP Token đã rút về ví.