Comment on page

Cách Tách LP - Rút về ví

Sau khi bạn kết thúc việc Farming, nhận SFO thưởng và số LP Token đã Stake vào Farm. Lúc này bạn muốn Tách đồng LP token ra thành 2 đồng riêng. Bạn làm như sau:
TÁCH LP Token
B1: Click vào link sau truy cập giao diện Add Liquidity của Pancake: https://exchange.pancakeswap.finance/#/add/
Click chọn vào cặp LP Token bạn đang có. Ví dụ ở đây mình dùng cặp SFO/ USDT.
B2: Chọn Remove
B3: Chọn số lượng bạn muốn Tách. Nếu muốn tách hết thì chọn Max.
B4: Bảng yêu cầu chữ kí hiện ra chọn Ký (Sign)
B5: chọn Confirm
B6: Xác nhận Fee.
B7: Bản Transaction Submmited Hiện ra là thành công. Bạn đợi Token được tách ra và trả về ví.
Chọn View On BscScan để kiểm tra giao dịch đã hoàn thành hay chưa.
Token sau khi được trả về ví sẽ xuất hiện lại đầy đủ như sau: