Lưu ý trong Farming

Trước khi thực hiện các thao tác trên giao diện của Sunflower Finance, bạn cần lưu ý:
- Bạn cần sở hữu LP Token tương ứng của mỗi Pool thông qua hệ thống Pancake Swap để có thể Farm trên giao diện Sunflower Finance. Làm theo link sau để nhận LP Token:
- Nếu gặp lỗi sau đây có nghĩa bạn chưa có token phù hợp với giao dịch (Ví dụ chưa có LP Token để Farm)
- Tất cả các giao dịch trên BSC đều yêu cầu Gas Fee ở dạng BNB (Smart Chain), vì vậy cần duy trì số dư BNB lớn hơn 0 (Tốt nhất khoảng 10$) để tiến hành các giao dịch.