Phân Bổ Token

Sunflower Finance cung cấp cơ hội đầu tư cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người đầu tư tin tưởng vào dự án.
LP Incentive Rewards
Sunflower will point you in the direction of the sun of finance
· Tổng cung - 50,000,000,000 SFO
‌· Private-Sale - 9,000,000,000 SFO (1 SFO = 1VNDC) - Bonus 10% (900,000,000 SFO)
· Public-Sale - 5,000,000,000 SFO (1 SFO = 1 VNDC)
· Cung cấp thanh khoản - 2,800,000,000 SFO
· Chương trình giới thiệu - 600,000,000 SFO
· Airdrop - 600,000,000 SFO
· Developers - 14,000,000,000 SFO (Toàn bộ phần thưởng sẽ bị lock)
· Farmers - 6,000,000,000 SFO (Toàn bộ phần thưởng sẽ được phân phối trong 1 năm đầu tiên nhưng bị khóa một phần để ngăn ngừa lạm phát - Chi tiết hãy click vào Link này)
· Saving Scent - 5,700,000,000 SFO
· Seeds Tank - 5,400,000,000 SFO

Toàn bộ SFO sẽ được mở khóa theo bảng sau:

Phân phối
Before Launch
Năm 2021
Năm 2022
Năm 2023
Năm 2024
Năm 2025
Tổng cung
Private-Sale
9.9B
--
--
--
--
--
9.9B
Public-Sale
5B
--
--
--
--
--
5B
Cung cấp thanh khoản
--
2.8B
--
--
--
--
2.8B
Chương trình giới thiệu
--
0.4B
0.05B
0.05B
0.05
0.05
0.6B
Airdrop
0.6B
--
--
--
--
--
0.6B
Developers
--
--
3.5B
3.5B
3.5B
3.5B
14B
Farmers***
--
4B
0.5B
0.5B
0.5B
0.5B
6B
Saving Scent
--
1.5B
1.2B
1B
1B
1B
5.7B
Seeds Tank
--
1.4B
1B
1B
1B
1B
5.5B
Tổng cung
15.5B
10.1B
6.25B
6.05B
6.05B
6.05B
50B
*** Toàn bộ phần thưởng cho Farmers (6 tỷ SFO) sẽ được phân phối trong năm 2021 nhưng 2 tỷ SFO (1/3) trong đó sẽ bị khóa và được mở khóa 0.5 tỷ SFO mỗi năm trong 4 năm sau đó.