Roadmap

2021

Q2 - 2021

‌Triển khai Saving Scent;‌
Triển khai Seeds Farming;
‌Chương trình giới thiệu Referral;
Hoàn thành audit với các đơn vị uy tín công khai với cộng đồng.
Ra mắt chức năng IDO cho những dự án khác.

Q3 - 2021

Triển khai giao dịch P2P
Mở rộng thị trường - List sàn Quốc tế

Q4 - 2021

Công khai các điều kiện để lựa chọn dự án trong Seeds Tank;
Triển khai NFT.
Bổ sung cơ chế Quản trị của Sunflower Finance.

‌2022

Exchange – Tạo nền tảng giao dịch các cặp token BEP-20;
Seeds Tank – Hoàn thành giao diện, thu hút các dự án mới tham gia;
Công bố danh mục các dự án liên kết.‌‌

‌2023

Trao thưởng cho những người giới thiệu những dự án đã gọi vốn và phát triển mạnh;
Treasury - Cơ chế điều chỉnh tổng cung token để tránh lạm phát;
NFT Souvenir: Quà lưu niệm số đầu tiên trên thế giới;
‌NFT game - Game Market NFT thanh toán phí, mua bán vật phẩm bằng SFO;

Updating...